style type="text/css">
RGB LED Strip Driver Module V1.0 3.3-5V.
Ca 3 euro uit China. Er zit een STM8S003F chip in.
Deze modulator wordt niet met I2C aangestuurd maar met serieel. TX en RX Voltage voor aansturing MCU is 3.3V t/m 5.5V DC
Externe voeding om de leds te voeden is 12VDC
De plus dus aan de ledstrip + en aan het board +. De min aan het board, beide zijden.
Ik vond op bifelectronic.com waar de 2 pinnen (bij mij) zonder tekst, voor zijn.
De pinnen van links naar rechts:
SWIM (SWIM: single wire interface module (ander type aansturing))
NRST (??)
GND
RX
TX
Schema Vin maar op mijn board VCC dus spanning die ook op de leds staat !! Op schema staat Vin (5V) maar op mijn board Vcc en is ook 12 V!!

De CPU is 8 bits met 6 interne registers voor data verwerking. De CPU kent 80 basic instructies. Het ondersteund 20 adres modes en kan 6 interne registers adresseren. Voor meer info zie bronnen. De 6 CPU registers worden via een interupts aangestuurd, worden volgens pop in pop out van een stapel gehaald via een PUSH POP instructie.
A = Acumulator 8 bits algemene register.
X en Y = Index registers 16 bit voor adressering en verwijzing.
PC = Programcounter 24 bit register voor programma volgorde adresseren.
SP = Stack pointer 16 bit register voor de eerstvolgende vrije locatie van de opslag.
cc = Condition code register controleert de uitgevoerde opdracht. V= overflow I1= interrupt mask level 1 H=half carry bit I0= interrupt mask level 0 N=negative Z= Zero C=Cary
CFG_GCR= Global configuration register

Cascadable meerdere schakelingen aan elkaar is mogelijk
Max. voor RGB LED Strip (72W Max)
4x M2 schroeven om makkelijke draden te bevestiging
LED aansturing snelheid: 9600Baud
1, on-board high-performance micro-controller chip
2, three-way onboard MOSFET, respectively, to control RGB three-color LED lights
3, the onboard power LED and reset button
4, the input and output power wiring board seat
5, onboard serial communication interface
6, aanstuur voltage :3.3 - 5.0 V (ESP8266 en Arduino geschikt.)
7, (Printplaatafmeting) PCB size: 37.2 (mm) x22.5 (mm)

LED aansluiting:
Data (1) --- Startup adres (default is 0x1F)
Data (2) --- kanaal number (1: rood 2: groen 3: blauw)
Data (3) --- Helderheid waarde (0-100%)
Data (4) --- Kontrole data (opgetelde waarde van de eerste 3 waarden)
Voorbeeld: Stel in voor automatische licht aanpassing: 1F 00 00 1F Rood licht
1% helderheid instelling: 1F 01 01 21
50% helderheid instelling: 1F 01 32 52
99% helderheid instelling: 1F 01 63 83
Groen licht
1% helderheid instelling: 1F 02 01 22
50% helderheid: 1F 02 32 53
99% brightness: 1F 02 63 84
Blauw licht
1% helderheid instelling: 1F 03 01 23
50% helderheid instelling: 1F 03 32 54
99% helderheid instelling: 1F 03 63 85

De 12V is natuurlijk als je een 12V ledstrip heb. Is die ledstrip 5V moet je ook een 5V adapter gebruiken.
IF is het basis adres van de LED strip driver module. Hier begin je mee met aansturen.
Dus zoals het al bij led aansturing beschreven was:
Dan 01 voor rood 02 voor groen en 03 voor blauw.
En daarna de helderheid van het lich aangeven van 0 t/m 100.
En als laatste de controle data, tel alle data van de vorige 3 bij elkaar op.
Dus $D4 = $D1 + $D2 + $D3
Je stuurt dus via serielepoort: 1F 01 01 21 ($D1 $D2 $D3 $D4) en dan gaat rood gedimd branden.


Praktijk:
Met de Arduino moet je dus een FTDI board hebben om de ledstrip driver aan te sturen.bronnen:
hardware schema
datasheet
handleiding
Ebay
Meer informatie over serieel aansturen van de ESP8266.
openimpulse.com programmable-rgb-led-driver-module
STM8 SWIM communication protocol and debug modul