RTC Picture Alibaba Het Tiny RTC module is gebaseerd op de clock chip DS1307 welke het I2C protocol ondersteund. Aan de ene kant een Lithium batterij van het type CR1225 (2032?) (LIR2303?) en aan de andere kant de aansluitingen. De printplaat beschikt ook over een 32K 24C32 EEPROM opslag en heeft een DS18B20 temperatuur sensor aansluiting. Volgens hobbyist.co.nz wordt de batterij ook opgeladen en dat het systeem zonder temperatuur sensor DS18B20 een jaar op een batterij lading werken.
Als je de batt pin aansluit op de Arduino analoge pin b.v. 0 Kan je de batterijspanning monitoren van de RTC.

Het IC levert seconden, minuten, uren, dagen, dagen, maanden en jaren informatie. Ook de maand lengte wordt automatisch bij gehouden. (ook schrikkel jaren).
De klok kan een 24 uurs of een 12 uurs notatie weergeven met AM/PM indicatie.
Model: SMI00101S
voeding:5V DC
Programmeerbare rechthoekkige uitgangssignaal signal
Automatische voeding probleem detectie en schakeling
Verbruikt minder dan 500nA in Battery-Backup Mode met werkende Oscillator.
56-Byte, Battery-Backed, Nonvolatile (NV)RAM for data opslag.

Info van DS18B20 Temperatuur Sensor
voeding:3.0-5.5V
Waterproof
-55C to+125C temperature range
0.5C werkinggebied van -10C tot +85C
1 Wire interface

Mijn geleverde versie had geen pinnen aan beide pin kanten. Als je meerdere I2C apparaten heb kan je via de andere pinnen de I2C doorlussen. Beide aansluitingen geven dezelfde waarden op gelijk genoemde aansluitingen. SQ (Square Wave output (vrijwel niet gebruikt)) en Batt zitten aan 1 kant.

IIC I2C verbinden:
DS is verbonden aan de DS18B20 temperatuur sensor
SCL aan Arduino Analoog 5
SDA aan Arduino Analoog 4
VCC aan Arduino 5 Volt
GND aan Arduino min gnd

Die temperatuursensor moet je dus met de onewire library onafhankelijk van de TinyRTC aflezen. Het enige wat de TinyRTC toevoegt aan de DS18B20 is een weerstandje tussen de VCC en de databus. Op mijn versies zit geen DS18B20 gemonteerd en dat ga ik ook niet doen.

Download de RTC library van b.v. hier. of bij adafruit.
Na een hernieuwde opstart van de Arduino zou je bij voorbeelden - RTClib - ds1307 een voorbeeld sketch moeten vinden.
Via serial monitor en een juiste ingestelde serial overdracht snelheid, moet je de data kunnen zien.De voorbeeld sketch van elecrow:
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 RTC;

void setup () {
Serial.begin(9600);
Wire.begin();
RTC.begin();
if (! RTC.isrunning()) {
Serial.println("RTC is NOT running!");
// following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
}
}
void loop () {
DateTime now = RTC.now();
Serial.print(now.year(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(now.month(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(now.day(), DEC);
Serial.print(' ');
Serial.print(now.hour(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(now.minute(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(now.second(), DEC);
Serial.println();
delay(1000);
}bronnen:
elecrow.com
arduino.cc
hobbyist.co.nz
Schema hobbyist.co.nz
Adafruit