Arduino LCD scherm via I2C

Hier heb ik eigenlijk niets anders gedaan dan op internet kijken hoe een ander het wiel uitgevonden heeft.
bron:http://think-bowl.com/arduino/controlling-an-lcd-with-an-arduino-via-i2c/
Ik moest even zoeken waar de downloadlink was voor de library maar nadat je die library gevonden heb en in jou Arduino library geplaats heb werkt alles meteen. Arduino analoog 4 aan SDA en Arduino analoog 5 aan SCL. VCC aan 5 Volt van Arduino, GND aan GND van Arduino.
Ik heb een LCD YwRobot Arduino lcm1602 IIC V1 2 regel display van Ebay.

Tja, en dan heb ik het na een tijdje nodig en is die site uit de lucht. Slik, nu heb ik een nieuwe zoek uit daging. Gelukkig vond ik op:http://www.instructables.com/id/I2C-LCD-Controller-the-easy-way/

Waar ik wel tegen opliep was dat ik verschillende liquidCrystal libs in mijn library had. Ik heb ze op 1 na allemaal verwijderd en nu werkt het goed. Lukt het niet probeer dan 1 library, start Arduino software opnieuw op en lukt dat niet, verwijder dan de oude library en plaats een nieuwe. Start altijd na het plaatsen van een library, de Arduino ide software opnieuw op. Dus alle sketches helemaal afsluiten.

#include <Wire.h>
#include <LCD.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // F Malpartida's NewLiquidCrystal library
#define I2C_ADDR 0x27 // Define I2C Address for controller
#define En_pin 2
#define Rw_pin 1
#define Rs_pin 0
#define D4_pin 4
#define D5_pin 5
#define D6_pin 6
#define D7_pin 7
#define BACKLIGHT 3

LiquidCrystal_I2C lcd(I2C_ADDR,En_pin,Rw_pin,Rs_pin,D4_pin,D5_pin,D6_pin,D7_pin);

void setup()
{
lcd.begin (16,2); // initialize the lcd

// Switch on the backlight
lcd.setBacklightPin(BACKLIGHT,POSITIVE);
lcd.setBacklight(HIGH);
}

void loop()
{
// Reset the display
lcd.clear();
delay(1000);
lcd.home();

// Print on the LCD
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Hallo kijker");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("naar dit scherm.");
delay(1000);
}