Overeenkomst

I2C Barometer en temperatuur meter

De naam komt van de Bosch digitaal druk sensor BMP085. De module met de BMP085 heet GY-65.
Volgens de datasheet heeft de BMP een ingangsspanning tussen de 1.8 en 3.6 Volt nodig. (geen 5 Volt aansluiten dus.) Gebruik je de BMP op de GY-65 dan kan je wel 5V aansluiten, de BMP heeft een 5 naar 3.3V omzetter.
De 176 bit E2Prom is verdeeld in 11 blokken van elk 16 bits. Deze blokken bevatten 11 calibratie instellingen. Elke sensor heeft individuele instellingen.
De BMP heeft een ultra laag energie verbruik en is daardoor geschikt voor apparaten met accu verbruik.
 • VCC aan 3.3V
 • GND aan min
 • SDA aan SCL
 • SCL aan SDA
 • XCLR niet verbonden is reset
 • EOC niet verbonden
 • Als je wil weten wat het weer gaat doen, moet je kijken hoe de druk veranderd binnen een bepaalde periode. Als de druk veranderd -250 Pa binnen een uur, krijg je onstabiel weer, zoals b.v. onweer. Lagere metingen tussen -50 en -250 Pa geven een stabiler weer maar regen achtig. Er is een demo versie met een library van Adafruit maar ik zelf voel meer voor de versie van Spartkfun.
  Het is dan jammer dat werken met breuken bij Arduino lastig is. Je moet hier de temperatuur b.v. 211 delen door 10. (21.1 C)


  /* BMP085 Extended Example Code
  by: Jim Lindblom
  SparkFun Electronics
  date: 1/18/11
  updated: 2/26/13
  license: CC BY-SA v3.0 - http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

  Get pressure and temperature from the BMP085 and calculate
  altitude. Serial.print it out at 9600 baud to serial monitor.

  Update (7/19/11): I've heard folks may be encountering issues
  with this code, who're running an Arduino at 8MHz. If you're
  using an Arduino Pro 3.3V/8MHz, or the like, you may need to
  increase some of the delays in the bmp085ReadUP and
  bmp085ReadUT functions.
  */

  #include <Wire.h>

  #define BMP085_ADDRESS 0x77 // I2C address of BMP085

  const unsigned char OSS = 0; // Oversampling Setting

  // Calibration values
  int ac1;
  int ac2;
  int ac3;
  unsigned int ac4;
  unsigned int ac5;
  unsigned int ac6;
  int b1;
  int b2;
  int mb;
  int mc;
  int md;

  // b5 is calculated in bmp085GetTemperature(...), this variable is also used in bmp085GetPressure(...)
  // so ...Temperature(...) must be called before ...Pressure(...).
  long b5;

  short temperature;
  long pressure;

  // Use these for altitude conversions
  const float p0 = 101325; // Pressure at sea level (Pa)
  float altitude;

  void setup()
  {
  Serial.begin(9600);
  Wire.begin();
  bmp085Calibration();
  }

  void loop()
  {
  temperature = bmp085GetTemperature(bmp085ReadUT());
  pressure = bmp085GetPressure(bmp085ReadUP());
  altitude = (float)44330 * (1 - pow(((float) pressure/p0), 0.190295));
  temperature=round(temperature)/10;
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.print(temperature, DEC);
  Serial.println(" *0.1 deg C");
  Serial.print("Pressure: ");
  Serial.print(pressure, DEC);
  Serial.println(" Pa");
  Serial.print("Altitude: ");
  Serial.print(altitude, 2);
  Serial.println(" m");
  Serial.println();

  delay(1000);
  }

  // Stores all of the bmp085's calibration values into global variables
  // Calibration values are required to calculate temp and pressure
  // This function should be called at the beginning of the program
  void bmp085Calibration()
  {
  ac1 = bmp085ReadInt(0xAA);
  ac2 = bmp085ReadInt(0xAC);
  ac3 = bmp085ReadInt(0xAE);
  ac4 = bmp085ReadInt(0xB0);
  ac5 = bmp085ReadInt(0xB2);
  ac6 = bmp085ReadInt(0xB4);
  b1 = bmp085ReadInt(0xB6);
  b2 = bmp085ReadInt(0xB8);
  mb = bmp085ReadInt(0xBA);
  mc = bmp085ReadInt(0xBC);
  md = bmp085ReadInt(0xBE);
  }

  // Calculate temperature given ut.
  // Value returned will be in units of 0.1 deg C
  short bmp085GetTemperature(unsigned int ut)
  {
  long x1, x2;

  x1 = (((long)ut - (long)ac6)*(long)ac5) >> 15;
  x2 = ((long)mc << 11)/(x1 + md);
  b5 = x1 + x2;

  return ((b5 + 8)>>4);
  }

  // Calculate pressure given up
  // calibration values must be known
  // b5 is also required so bmp085GetTemperature(...) must be called first.
  // Value returned will be pressure in units of Pa.
  long bmp085GetPressure(unsigned long up)
  {
  long x1, x2, x3, b3, b6, p;
  unsigned long b4, b7;

  b6 = b5 - 4000;
  // Calculate B3
  x1 = (b2 * (b6 * b6)>>12)>>11;
  x2 = (ac2 * b6)>>11;
  x3 = x1 + x2;
  b3 = (((((long)ac1)*4 + x3)<<OSS) + 2)>>2;

  // Calculate B4
  x1 = (ac3 * b6)>>13;
  x2 = (b1 * ((b6 * b6)>>12))>>16;
  x3 = ((x1 + x2) + 2)>>2;
  b4 = (ac4 * (unsigned long)(x3 + 32768))>>15;

  b7 = ((unsigned long)(up - b3) * (50000>>OSS));
  if (b7 < 0x80000000)
  p = (b7<<1)/b4;
  else
  p = (b7/b4)<<1;

  x1 = (p>>8) * (p>>8);
  x1 = (x1 * 3038)>>16;
  x2 = (-7357 * p)>>16;
  p += (x1 + x2 + 3791)>>4;

  return p;
  }

  // Read 1 byte from the BMP085 at 'address'
  char bmp085Read(unsigned char address)
  {
  unsigned char data;

  Wire.beginTransmission(BMP085_ADDRESS);
  Wire.write(address);
  Wire.endTransmission();

  Wire.requestFrom(BMP085_ADDRESS, 1);
  while(!Wire.available())
  ;

  return Wire.read(); } // Read 2 bytes from the BMP085 // First byte will be from 'address' // Second byte will be from 'address'+1 int bmp085ReadInt(unsigned char address)
  {
  unsigned char msb, lsb;

  Wire.beginTransmission(BMP085_ADDRESS);
  Wire.write(address);
  Wire.endTransmission();

  Wire.requestFrom(BMP085_ADDRESS, 2);
  while(Wire.available()<2)
  ;
  msb = Wire.read();
  lsb = Wire.read();

  return (int) msb<<8 | lsb;
  }

  // Read the uncompensated temperature value
  unsigned int bmp085ReadUT()
  {
  unsigned int ut;

  // Write 0x2E into Register 0xF4
  // This requests a temperature reading
  Wire.beginTransmission(BMP085_ADDRESS);
  Wire.write(0xF4);
  Wire.write(0x2E);
  Wire.endTransmission();

  // Wait at least 4.5ms
  delay(5);

  // Read two bytes from registers 0xF6 and 0xF7
  ut = bmp085ReadInt(0xF6);
  return ut;
  }

  // Read the uncompensated pressure value
  unsigned long bmp085ReadUP()
  {
  unsigned char msb, lsb, xlsb;
  unsigned long up = 0;

  // Write 0x34+(OSS<<6) into register 0xF4
  // Request a pressure reading w/ oversampling setting
  Wire.beginTransmission(BMP085_ADDRESS);
  Wire.write(0xF4);
  Wire.write(0x34 + (OSS<<6));
  Wire.endTransmission();

  // Wait for conversion, delay time dependent on OSS
  delay(2 + (3<<OSS));

  // Read register 0xF6 (MSB), 0xF7 (LSB), and 0xF8 (XLSB)
  Wire.beginTransmission(BMP085_ADDRESS);
  Wire.write(0xF6);
  Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(BMP085_ADDRESS, 3);

  // Wait for data to become available
  while(Wire.available() < 3)
  ;
  msb = Wire.read();
  lsb = Wire.read();
  xlsb = Wire.read();

  up = (((unsigned long) msb << 16) | ((unsigned long) lsb << 8) | (unsigned long) xlsb) >> (8-OSS);

  return up;
  }


  Bronnen:
  sparkfun
  Adafruit bij gidhub
  blog.circuits4you.com
  goodluckbuy.com
  blog.simtronyx.de
  haoyuelectronics hardware en schemas
  instructables.com