Hall-sensor Iduino SE014

Van verschillende websites:
Lineaire Hall-sensor Iduino SE014
Iduino SE061 Halsensormodule 5 V/DC Male header
modelnr:LYSB009M86TFG-ELECTRNCS
Categorie
Halsensormodule
Type: SE014
Voedingsspanning:5 V/DC
Aansluiting (sensoren):Male header
Uitgangssignaal
Analoog, digitaal
1 Introductie
Deze module is een analoge hall sensor module, hij kan zowel een analoog als digitaal signaal afgeven.
voltage op de signal pin van deze module. Deze module verschilt van de hall magnetic
sensor(Module 31), die alleen een digital signaal kan geven, zoals een magnetische schakelaar.

2)Specificaties:
Part Number: LYSB009M86TFG-CMPTRACCS
Model Number: LYSB009M86TFG-ELECTRNCS
UNSPSC Code: 32101601
4Pin
Size:25*12mm
Weight: 4g
Pinout
Pin Description
A0 Analog output pin, real-time output
voltage signal
G Ground
+ Power
D0 Digital signal pin


3.Example
Bij dit voorbeeld, als er geen magnetischveld is, de signal line van de sensor is HIGH
(3.5 V). Als er een magnetischveld bij de sensor komt, gaat de signal line naar LOW, en tegelijk gaat de led branden.

Op Amazon.com lees ik echter dat D0 en A0 beide digitaal zijn en dat A0 aangeeft als er geen magnetisch veld is de D0 als er wel een magnetisch veld is. Je kan niet de sterkte van het magnetische veld kunnen lezen. De drie gaatjes zijn voor een trim potmeter, kan je de gevoeligheid instellen. Soms is er een weerstandje op ge soldeerd. Helaas ben ik nergens tegen gekomen welke waarde de potmeter moet hebben.

Corad voorbeeld code:
Example Code:

int Led = 13 ; // define LED Interface
int SENSOR = 10 ; // define the Hall magnetic sensor interface
int val ; // define numeric variables val
void setup ()
{
pinMode (Led, OUTPUT) ; // define LED as output interface
pinMode (SENSOR, INPUT) ; // define the Hall magnetic sensor line as
input
}
void loop ()
{
val = digitalRead (SENSOR) ; // read sensor line
if (val == LOW) // when the Hall sensor detects a magnetic field,
Arduino LED lights up
{
digitalWrite (Led, HIGH);
}
{
digitalWrite (Led, LOW);
}
}


Sketch van:http://www.hobbytronics.co.uk/arduino-tutorial11-hall-effect
/*
Hall Effect Switch

Turns on and off a light emitting diode(LED) connected to digital
pin 13, when Hall Effect Sensor attached to pin 2 is triggered by a magnet

Hall effect sensor used is the A1120EUA from Allegro Microsystems

This example code is in the public domain.

http://www.hobbytronics.co.uk/arduino-tutorial8-hall-effect
*/

// constants won't change. They're used here to set pin numbers:
const int hallPin = 12; // the number of the hall effect sensor pin
const int ledPin = 13; // the number of the LED pin
// variables will change:
int hallState = 0; // variable for reading the hall sensor status

void setup() {
// initialize the LED pin as an output:
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// initialize the hall effect sensor pin as an input:
pinMode(hallPin, INPUT);
}

void loop(){
// read the state of the hall effect sensor:
hallState = digitalRead(hallPin);

if (hallState == LOW) {
// turn LED on:
digitalWrite(ledPin, HIGH);
}
else {
// turn LED off:
digitalWrite(ledPin, LOW);
}
}

Bronnen:
datasheet amazon.com uitleg Hall sensor