EthernetshieldV1.1
Ebay naam Ethernet Shield W5100 For Arduino Main Board 2009 UNO ATMega 328 1280 MEGA2560. MAC address: 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }. Note that because the W5100 and SD card share the SPI bus, only one can be active at a time. If you are using both peripherals in your program, this should be taken care of by the corresponding libraries. If you're not using one of the peripherals in your program, however, you'll need to explicitly deselect it.

To do this with the SD card, set pin 4 as an output and write a high to it. For the W5100, set digital pin 10 as a high output. Om via het internet de Arduino dingen te kunnen laten zien en doen, is een web pagina een handig hulpmiddel.
Ik lees dat de HR11105A (een nieuwere) aangesloten wordt via de pinnen:
ArduinoHR11105
2INT pin van de W5100
3reset van de W5100
10SPI chip select CS
11MOSI SI
12SO (SPI MISO)
13SPI SCK
Overige pinnen zijn vrij te gebruiken.
Die pinnen zijn volledig in de Library geregeld en hoef je dus niets mee te doen. Alleen maar te weten dat ze gebruikt worden.
Ethernet.init(pin)
Om de CS pin voor de Ethernetcontroller in te stellen. Sommige kaarten hebben een andere, dan de standaard pin (10) nodig.
Ethernet.init(10); // Most Arduino shields
Ethernet.init(5); // MKR ETH shield
Ethernet.init(0); // Teensy 2.0
Ethernet.init(20); // Teensy++ 2.0
Ethernet.init(15); // ESP8266 with Adafruit Featherwing Ethernet
Ethernet.init(33); // ESP32 with Adafruit Featherwing Ethernet
Elke webpagina wordt benaderd via een internet adres. Als je de Arduino op je eigen netwerk aansluit is dat adres meestal iets van 192.168.xxx.yyy.
Als je de Arduino met webshield aansluit op jouw netwerk krijgt je meestal een vrij IP adres van de router. Via een dosbox en een ping kan je snel ontdekken of dat IPadres bezet is. Google even op dosbox en je ziet wel hoe je daar komt.
Het bovenste deel (192.168.10.3) is dus in gebruik en het onderste (192.168.10.20) niet.
Plaats het shield op de Arduino. Wellicht moet/wil je het MAC adres aanpassen maar meestal is dat niet nodig. Kies bestand voorbeeld ethernet en dan de onderste, ---WebServer---.
Die werk zonder wijziging waarschijnlijk niet.... Komt omdat de library niet werkt. Download hier de library en plaats in de voorbeeld sketch Webserver, deze incluids i.p.v. de:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>

#include <UIPServer.h>
#include <UIPClient.h>
Dan moet je de analoge waarden op je browser kunnen zien. Als je de website instellingen van de Arduino op 192.168.10.17 heb staan, Surf dan naar 192.168.10.17 en zie de website van je Arduino.bron:

Google
seeedstudio.com
forum.arduino.cc
geekytheory.com
instructables.com Arduino-Ethernet-Shield-Tutorial
instructables.com A-Simple-MQTT-PubSub-Node-With-Arduino-UNO-and-ENC
arduino.cc
github.com TCPServer
WIZ_Ethernet_Library
arduino.cc EthernetServer
arduino.cc webserver
randomnerdtutorials.com
allaboutcircuits.com